Ingrid Hustoft är ny medarbetare på kontoret från och med oktober 2016.

Ingrid är interiörarkitekt och designer, utbildad vid University of Lincoln, England.