Postmästaren

Detaljplaneunderlag flerbostadshus

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Holmström fastigheter

Plats:
Nynäshamn

Tid:
2013-pågående

Info:
Projektgrupp: Jens Persson, Lars Ernström,
Lars Westerberg (UA), Marcus Sonnelid (UA),
Pia Erikson Brangstrup (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89

Om projektet

Projektet består av 24 lägenheter i 7 våningar mot gatan och 6 våningar mot gården. Under mark finns parkering i två plan.

Fasaden från gatan har generösa fönsterpartier, franska balkonger och en arkad i enlighet med intilliggande byggnader. Mot innergården Finns väl tilltagna balkonger. Byggnaden föreslås få en fasad i vitgul puts med tak, plåtdetaljer, fönsterpartier och räcken av gråmålat stål eller smide. Fasadkomposition, material och kulörer har inspirerats av intilliggande jugendhus. Hörnlägenheten högst upp har fått en inskuren takterrass som ett omvänt tornmotiv med utsikt över havet.