FSK12
Gestaltning Teknikbyggnader

Uppdragsgivare:
Trafikverket

Plats:
Förbifart Stockholm

Tid:
2016-2017

Info:
Projektgrupp: Lorena Gismondi Pett, Ingrid Hustoft,
Erik von Matérn (UA), Gianluca Pompili, Ann Tellgren (HL)

För mer information kontakta arkitekt Erik von Matérn, 08-599 090 88

Om projektet

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om centrala Stockholm, till stor del i tunnel. De kommuner som berörs av projektet är Huddinge, Stockholm, Ekerö och Sollentuna.

ON Arkitekter ansvarar för utvändig gestaltning av de teknikbyggnader ovan mark som behövs för att vägen ska fungera och kunna underhållas. Trafikverkets mål är att byggnaderna ska få ett sammanhållet uttryck som enkelt kan anpassas till omgivningens förutsättningar.

Samtliga byggnader får ett yttre fasadskikt av betongelement med vertikala ribbor, som fungerar som intrångsskydd och klotterskydd. Bakom betongelementen monteras färgade fasadskivor. Byggnadernas utseende skiftar beroende på betraktningsvinkeln, från helt massivt till lätt och genombrutet.

Uppdraget omfattar utformning av 3 mottagningsstationer, 1 VA-Station, 1 brandgasbyggnad, 8 teknikkiosker, 8 frånluftstorn och 6 tilluftsbyggnader.