Görväln

Teknikbyggnad vattenverk

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Järfälla kommun

Plats:
Görväln, Järfälla

Tid:
2010

Info:
För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Pia Erikson Brangstrup, 08-599 090 82.

Om projektet

Byggnaden rymmer slamavskiljare för vattenverket. Placeringen av byggnaden underlättar lagring och hämtning av slam.
Stora fönster tar in utsikten från Mälaren och ger visuell kontakt med övriga byggnader inom vattenverket.
Byggnaden tilldelades Järfälla kommuns byggnadsmärke 2010.