Brandskyddslaget

+ beskrivning

Uppdragsgivare: 

Brandskyddslaget

Plats:

Hornstull, Stockholm

Tid:

2016 – aug 2017

Info: 

Projektgrupp: Katarina Grånäs (HL), Lars Westerberg (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 82.

Om projektet

Om projektet

Med hjälp av en Insitu-analys har ON Arkitekter analyserat Brandskyddslagets verksamhet och nuvarande lokaler. Analysen har legat till grund för en programhandling och ett förslag till ny inredning som i större utsträckning än tidigare motsvarar företagets arbetssätt och behov.