Törnskogen

Detaljplanearbete för flerbostadshus, 120 lägenheter

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Tallskogen Sollentuna AB / SSM

Plats:
Frestavägen, Sollentuna

Tid:
2012- pågående

Info:
Projektgrupp: Anna Berglund, Lars Westerberg (UA),
Pia Erikson Brangstrup (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Om projektet

Projektet ingår i ett större planerat område med nya bostäder längs Frestavägen. Byggnaderna är högre mot Frestavägen och lägre mot befintliga småhus i norr, vilket bildar ett bullerskyddat. På innergården bevaras befintlig hällmark. Mot gatan planteras träd som avskärmar gatorna från bostäderna.