Efter en parallell skiss har ON fått uppdraget att rita Nya Attunda i Sollentuna.
http://vacse.se/2015/11/26/vacse-bygger-nytt-landmarke-i-sollentuna/