Kontoret hjälper till med det fördjupade gestaltningsprogrammet för Förbifart Stockholms trafikplats på Lovön.
Vi har arbetat med att ta fram gestaltningsprinciper för en utformning som underordnar sig det känsliga kulturlandskapet.