Katarina Grånäs är intervjuad i Du & jobbet 4/2019 om hur arbetstiden på kontor används, behovet av att kunna arbeta koncentrerat och ONs analysmetod för verksamhetsbaserade kontorslösningar. Länk: http://www.duochjobbet.se/okategoriserade/sa-anvander-vi-tiden-pa-kontoret/