ON Arkitekter startades 2007 av Erik von Matern och Lars Westerberg. Kontoret består idag av 15 medarbetare med kompetens inom hela projekteringsprocessen. Vi arbetar med:

– Kommersiella fastigheter
– Samhällsbyggande
– Bostäder
– Verksamhetsanpassade kontor

Genom personligt engagemang och en transparent arbetsmetod åstadkommer vi fastighetsekonomiskt värdeskapande lösningar i det arkitektoniska premiumskiktet.

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ON:s Kreativa Process / ON:s Samverkans Process

ON har en Kreativ Process som vi arbetar efter internt. Processen är beskriven och följs i alla uppdrag för att säkerställa att det som lämnar kontoret har hög kreativ nivå. Detta påverkar uppdragets gång och omfattar både hur våra egna lokaler disponeras och hur vi utnyttjar alla våra resurser så klokt som möjligt för kundens bästa.

Vi arbetar tillsammans med kunder som är beroende av goda arkitektoniska lösningar för sin egen affär.

ON har en SamverkansProcess som beskriver hur vi samverkar med våra kunder. Vi inleder en djup samverkan med våra kunder för att säkerställa att det vi levererar verkligen stödjer kundens verksamhet och varumärke. Processen är transparent, bygger på en ömsesidig ärlighet, och leder till att vi arbetar i ömsesidigt förtroende.

Miljö

SGBC
ON arkitekter är medlem I Sweden Green Building Council sedan 2010.

ON är en del av den resurskrävande byggbranschen. Vi känner ett stort ansvar och det ligger i vårt intresse att känna till de krav som ställs på byggande, byggnader och material ur miljö- och energisynpunkt. Att skapa god arkitektur är målet för vår verksamhet, miljöpåverkan/ hållbarhet är viktiga aspekter på vad god arkitektur är.
Vi jobbar med miljö- och energifrågor på i huvudsak två nivåer: Normalnivå och Spetsnivå.

Normalnivå
I våra projekt prövas alla ställningstaganden ur miljö- och energisynpunkt från planering till projektering.

Exempel:
Val av material, belysning, utrustning
Bra dagsljus, uppvärmning
Lokalisering, yteffektivitet, form, fönstersättning
ON strävar efter lösningar som håller över tiden vilket i sig är resurssnålt.

Spetsnivå
Att tillsammans med kunden komma fram till att någon specifik miljöcertifiering eller andra höjda miljökrav skall gälla, är något vi välkomnar och åtar oss att driva och genomföra.

Utbildning
Vi strävar efter att ständigt utveckla oss inom miljö- och energihushållning. Förutom att vara pålästa och intresserade så går vi kontinuerligt på utbildningar, föreläsningar samt åker på studieresor för att hålla oss uppdaterade och fördjupa vår kunskap.
Kunskapen överförs till samtliga medarbetare genom interna föreläsningar.

Uppdragsgivare

AFA Fastigheter
ALM Equity
Areim
Atlas Copco
Atrium Ljungberg
BIE, Bureau International des Expositions
Botkyrka Södra Porten AB
Certex Svenska AB
Expo Unlimited
Berling Media AB
Brf. Hemmet
Familjebostäder
F. Holmström Fastigheter
Fyrhuset i Täby
Gillingebanan
Granen Fastighetsutveckling AB
Järfälla kommun
KF Fastigheter
Kinnarps Interior Stockholm
Kinnarps AB
Klövern AB
Lundberggruppen
McDonalds
Mattadoor
MTR
MUM Projektbyggarna AB
NSP
Näringslivets hus
Olov Lindgren AB
PEAB
Postkodlotteriet
Roche Diagnostics AB
Skanska Sverige
Stockholms Exploateringskontor
Svenska Postkodlotteriet
Svenska Turistföreningen STF
Svenskt Näringsliv
Tallskogen Sollentuna AB
Teleperfomance Nordic
Trafikverket
Trenad
Trifam Fastighets AB
URS
Vacse
WSP Samhällsbyggnad
ÅF