ON Arkitekter startades 2007 av Erik von Matérn och Lars Westerberg. Kontoret består idag av 15 medarbetare med kompetens inom alla skeden i projekteringsprocessen. Vi arbetar med:

– Kommersiella fastigheter
– Samhällsbyggande
– Bostäder
– Verksamhetsanpassade kontor

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

ON:s Kreativa Process / ON:s Samverkans Process

ON har en Kreativ Process som vi arbetar efter internt. Processen följs i alla uppdrag för att klargöra de specifika förutsättningarna i varje projekt, och för att säkerställa att allt material som lämnar kontoret håller en hög arkitektonisk nivå. Detta påverkar både uppdragets gång och hur våra lokaler disponeras.

ON har en Samverkansprocess som beskriver hur vi samverkar med våra kunder. För oss är det viktigt att det vi levererar verkligen stödjer kundens verksamhet och varumärke. Samverkansprocessen är transparent, och bygger på ömsesidig ärlighet och förtroende.

Miljö

SGBC
ON arkitekter är medlem I Sweden Green Building Council sedan 2010 samt har kompetens inom BREEAM.

ON är en del av den resurskrävande byggbranschen. Vi känner ett stort ansvar och det ligger i vårt intresse att känna till de krav som ställs på byggande, byggnader och material ur miljö- och energisynpunkt. Att skapa god arkitektur är målet för vår verksamhet, miljöpåverkan/ hållbarhet är viktiga aspekter på vad god arkitektur är.
Vi jobbar med miljö- och energifrågor på i huvudsak två nivåer: Normalnivå och Spetsnivå.

Normalnivå
I våra projekt prövas alla ställningstaganden ur miljö- och energisynpunkt från planering till projektering.

Exempel:
Val av material, belysning, utrustning
Bra dagsljusförhållanden, uppvärmning
Lokalisering, effektivitet, form, fönstersättning
ON eftersträvar lösningar som håller över tiden, vilket i sig är resurssnålt.

Spetsnivå
Att tillsammans med kunden välja en specifik miljöcertifiering eller andra former av höjda miljökrav är någonting som vi välkomnar, och gärna driver och genomför.

Utbildning
Vi strävar efter att ständigt utveckla oss inom miljö- och energihushållning. Förutom att vara pålästa och intresserade så går vi kontinuerligt på utbildningar, föreläsningar samt åker på studieresor för att hålla oss uppdaterade och fördjupa vår kunskap.
Kunskapen överförs till samtliga medarbetare genom interna föreläsningar.

Uppdragsgivare

AFA Fastigheter
ALM Equity
Areim
Atlas Copco
Atrium Ljungberg
BIE, Bureau International des Expositions
Botkyrka Södra Porten AB
Certex Svenska AB
Expo Unlimited
Berling Media AB
Brf. Hemmet
Familjebostäder
F. Holmström Fastigheter
Fyrhuset i Täby
Gillingebanan
Granen Fastighetsutveckling AB
Järfälla kommun
KF Fastigheter
Kinnarps Interior Stockholm
Kinnarps AB
Klövern AB
Lundberggruppen
McDonalds
Mattadoor
MTR
MUM Projektbyggarna AB
NSP
Näringslivets hus
Olov Lindgren AB
PEAB
Postkodlotteriet
Roche Diagnostics AB
Skanska Sverige
Stockholms Exploateringskontor
Svenska Postkodlotteriet
Svenska Turistföreningen STF
Svenskt Näringsliv
Tallskogen Sollentuna AB
Teleperfomance Nordic
Trafikverket
Trenad
Trifam Fastighets AB
URS
Vacse
WSP Samhällsbyggnad
ÅF