FSK12 / Förbifart Stockholm

Gestaltning Teknikbyggnader

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Trafikverket

Plats:
Förbifart Stockholm

Tid:
2016 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Erik von Matérn (UA),
Gianluca Pompili, Henrik Paninder, Ingrid Hustoft, Katarina Grånäs, Lorena Gismondi Pett

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matérn, 08-599 090 88

Om projektet:

Teknikbyggnaderna är ett av få synliga inslag i den megastruktur som utgör Förbifart Stockholm. Längs vägsträckningen planeras 27 olika byggnader som hålls samman av ett enhetligt gestaltningskoncept.

Samtliga byggnader får ett yttre skikt av betongelement med vertikala ribbor, som fungerar som intrångsskydd och klotterskydd. Bakom betongelementen monteras färgade fasadskivor. Byggnadernas utseende skiftar beroende på betraktningsvinkeln, från helt massivt till lätt och genombrutet.

Gestaltningen utgår från Trafikverkets ledord trovärdig, engagerad och modig. Trovärdigheten representeras av en robust fasadkonstruktion i betong, engagemanget av färger, och modet av det ständigt skiftande spelet mellan fasadernas ribbverk och de kulörta bakomliggande skivorna.

Byggnaderna är belägna på platser med helt olika förutsättningar. Fasadsystemet anpassas därför till varje specifik plats genom färgsättningen. Byggnaderna ska i vissa situationer vara så osynliga som möjligt, i andra lägen anknyta till befintlig bebyggelse, och i vissa situationer kontrastera mot sin omgivning.

Uppdraget omfattar utformning av 3 mottagningsstationer, 1 VA-Station, 1 brandgasbyggnad, 8 teknikkiosker, 8 frånluftstorn och 6 tilluftsbyggnader.