Atlas Copco House

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Atlas Copco AB

Plats:
Sickla Industriväg 19, Nacka

Tid:
2009 – 2011

Info:
Projektgrupp:
Anna Moll, Erik von Matern,
Helena Johansson (HL), Jens Persson,
Lars Westerberg (UA), Pia Erikson Brangstrup (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Om projektet:

ON har varit Atlas Copcos samarbetspartner i uppdraget att gestalta interiören i Atlas Copco House. ON har i nära samarbete med projektgrupp och arbetsgrupper för olika funktioner genomfört ett djuplodande och omfattande programarbete. Tillsammans har vi tagit fram en kravspecifikation på lokalerna. Denna omfattar både praktiska funktioner och gestaltning.

Identitet:
Atlas Copco som är ett stort globalt företag med 33.000 anställda över hela världen och över 20 stycken olika varumärken i sin portfölj har valt att i sitt nya huvudkontor endast marknadsföra sig som Atlas Copco.

Samverkan och kommunikation:
Vi efterfrågade många mötesplatser för formella och informella möten. Nätverk och infrastrukturen ska fungera vart du än befinner dig i huset. En stimulerande miljö ökar samverkan och spontana möten.

Stimulerande och produktiv arbetsmiljö:
Att forma en stimulerande och produktiv arbetsmiljö för alla när alla kommer från så olika miljöer och där önskemålen på hur en arbetsplats ska utformas är så vitt spridda. Detta har varit en stor utmaning säger projektledare Kent Magnusson. I en del enheter satt samtliga anställda i egna kontor och i andra enheter satt alla i öppet landskap.

När vi samlokaliserar så måste huset vara flexibelt så att det underlättar för framtida förändringar och inte begränsar oss i befintliga strukturer. Enheter ska kunna expandera och minska utan att vi för den delen måste bygga om.

För att nå målen så valde Atlas Copco att driva detta jätteprojekt internt. Projektledare Kent Magnusson har drivit projektet tillsammans med interna och externa experter som arbetet med att nå de gemensamma målen.

Det nya huset innehåller ca 500 arbetsplatser, restaurang och konferensanläggningar, på totalt ca 13 000 kvm fördelat på 7 våningar.