E4/E20 Norra länken

Tomteboda-Haga Södra

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
WSP, Trafikverket & Stockholms stad

Plats:
E4/E20 vid Karlberg
– Tunnlar under Norra stationsområdet,
Stockholm och Solna

Tid:
2015

Info:
För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Fotograf: Johan Fowelin (bild 1)

Om projektet:

På uppdrag av WSP ansvarar ON för den arkitektoniska utformningen av stödmurar, tunnelmynningar, trapphus och andra delar av inntunnlingsområdet vid Norra Station.
Uppdraget omfattar tunnlarna under blivande Hagastaden fram till trafikplats Haga Norra invid Hagaparken. Utanför tunnlarna medverkar ON i gestaltningen av E4/E20 mellan Karlbergs slottspark och den blivande Hagastaden. Innefattande bland brostöd mot gång- och cykelväg och bullerskärm mot park.