Uppdragsgivare:
Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Plats:
Storgatan 19, Stockholm

Tid:
2013

Info:
Projektgrupp:
Anna Berglund, Lars Westerberg (UA),
Marcus Sonnelid (HL), Mattias Wingård

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89

Om projektet:

IKEM är en ny organisation som bildats genom en sammanslagning av två medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv. Plast och Kemiföretagen och Industri och Kemigruppen. Ett problem med det tidigare utformning av kontoret var brist på kontorsrum. Detta löste vi genom att använda en beprövad modell, Tripletter, en rumseffektiviserande manöver som omvandlar två rum till tre. Metoden har ON utvecklat tillsammans med andra organisationer inom Svenskt näringsliv. Gestaltningen av lokalen har utgått från en ny grafisk profil som tagits fram inför bildandet av IKEM.