Skurubron

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
WSP, Trafikverket

Plats:
Skurusundet, Nacka kommun

Tid:
2011-2012

Info:

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet:

Bron över Skurusundet i Nacka kommun är idag underdimensionerad. På uppdrag av Trafikverket har
 ON Arkitekter och WSP tillsammans tagit fram analyser och förslag till gestaltning av en ny bro med högre kapacitet.