Färgskrapan

Ny byggnad för Attunda tingsrätt

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Vacse

Plats:
Tingsvägen, Sollentuna

Tid:
2014 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Eva Lizon, Filipa Reis,
Gianluca Pompili (HL), Lars Ernström,
Lars Westerberg (UA), Pia Erikson Brangstrup, Erik von Matern

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Följ bygget på: http://www.fargskrapan.se

Läs om Färgskrapan i Sollentuna Direkt

Om projektet:

Den nya byggnaden för Attunda tingsrätt i Sollentuna är resultatet av en inbjuden tävling, där ON Arkitekter vann första pris.

Vacse är byggherre för Färgskrapan, som blir en av Sveriges största tingsrätter och kommer att stå färdig 2020. Byggnaden kommer att rymma flera förhandlingssalar som uppfyller mycket höga säkerhetskrav. Tingsrätten blir en av flera hyresgäster, tillsammans med kontor, butiker och serveringar. Blandningen av olika verksamheter ställer speciella krav på byggnadens logistik och inre organisation.

Vacse och Sollentuna kommun har haft som uttalad ambition att Färgskrapan ska bli ett arkitektoniskt intressant och väl synligt tillägg i stadsbilden, och fungera som ett landmärke intill stationen. Kommunen har dessutom önskat att byggnaden både ska samspela med och kontrastera mot den omgivande miljön, att den ska inrymma lokaler som kan fungera som publika mötesplatser, och att den ska bidra till att minska den barriäreffekt som järnvägen skapar.

Färgskrapan får 15 våningar och c:a 15000 kvadratmeter lokalyta. De två nedersta våningarna blir tillgängliga för allmänheten, med butiks- och restauranglokaler som ansluter till gångstråket under järnvägen och bidrar till att krympa det upplevda avståndet till Turebergs torg på andra sidan. Vår ambition har varit att byggnaden ska uttrycka seriös och pålitlig myndighetsutövning utan att framstå som auktoritär. Fasaderna är indelade i rektangulära block med lameller i tolv olika kulörer, och en elva våningar hög ljusgård ger ljus och rymd åt byggnadens inre.

ON har projekterat systemhandlingar och förfrågningsunderlag, och har varit byggherrens granskare under bygghandlingsskedet.