Färgskrapan

Ny byggnad för Attunda tingsrätt

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Vacse

Plats:
Tingsvägen, Sollentuna

Tid:
2014 – pågående

Info:
Projektgrupp:
Ann Tellgren (HL), Eva Lizon, Filipa Reis,
Gianluca Pompili (HL), Lars Ernström,
Lars Westerberg (UA), Pia Erikson Brangstrup

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Följ bygget på: http://www.fargskrapan.se

Läs om Färgskrapan i Sollentuna Direkt

Om projektet:

Fastighetsbolaget Vacse bygger ett nytt hus med större och mer funktionella lokaler för Attunda tingsrätt i Sollentuna. I uppdraget ingår att skapa en byggnad som samspelar väl med den omgivande miljön, som är såväl en mötesplats som ett landmärke och som även mildrar effekterna av den barriär som de bredvidliggande järnvägsspåren genom Sollentuna utgör.

Koncept:
Denna byggnad i 15 plan och med ca 17000 kvadratmeters yta tillgodoser många krav och önskemål. Domstolsverket får en av Sveriges största tingsrätter med många förhandlingssalar med hög tillgänglighet såväl som säkerhet. Vacse får därtill flera lokaler för kommersiell uthyrning, bland annat butiker och café. Projektet tillgodoser även kommunens önskan om en byggnad som bidrar till omgivningen och som genom sin höjd och sitt formspråk blir ett landmärke som signalerar nytänkande och hög medvetenhet om både miljö och sociala värden.

Utformning:
En ny, modern och iögonenfallande byggnad som Nya Attunda bör utformas på ett trovärdigt och lekfullt sätt. Den ska gestalta seriös och pålitlig myndighetsutövning, i överensstämmelse med ett modernt och öppet samhälle, utan att framstå som auktoritär.

Detta åskådliggörs genom:

  • Byggnadens höjd, 14 våningar ovan mark, som gör den väl synlig på långt håll.
  • Fasadens indelning i rektangulära mer eller mindre utskjutande block försedda med mångfärgade ribbor framför fönstren.
  • Den elva våningar höga ljusgården som förser byggnadens inre med rymd och ljus.
  • Rikligt med växter i hängande trädgårdar framhäver ljusgårdens höjd och sträckning.
  • Gott om mötesplatser för de cirka 200 personer som ska arbeta här, främst i anslutning till ljusgården samt de fyra uteterrasserna.
  • De två nedersta våningsplanen med butiker och café blir även mötesplatser för allmänheten, byggnaden blir därmed tillgänglig för alla.
  • Samtliga tak är sedumtak, alltså täckta med växter. Byggnaden får en mer organisk karaktär och eftersom taken fördröjer regnvattnets genomrinning reduceras belastningen på Sollentunas dagvattensystem.
  • Säkerhetssalarnas placering på nedre våningsplan under markytan, direkt tillgängliga även via en underjordisk gång från häktet.
  • Alla material som används är mycket hållbara, framtagna med minimal miljöpåverkan.