Postkodlotteriet

Kontorslokaler för Postkodlotteriet, Stockholm Waterfront Building

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Svenska Postkodlotteriet

Plats:
Stockholm Waterfront Building, Stockholm

Tid:
2010 – 2011

Info:
Projektgrupp:
Helena Johansson, Lars Westerberg (UA),
Marcus Sonnelid (UA), Mattias Wingård

För mer info kontakta uppdragsansvarig arkitekt
Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Erik Levfander

Om projektet:

Postkodlotteriet är en organisation som på kort tid växt och blivit en betydande aktör inom lotteri och välgörenhet. Tillväxten har inneburit att snabbhet och överskådlighet i informationsflödet, som legat till grund för företagets snabba expansion, har försämrats.

ON Arkitekter har analyserat organisationen och med hjälp av företagets kärnvärden föreslagit en lösning som ger Postkodlotteriets olika avdelningar möjligheter till överblick och ökad integration samt skapar en tydlig identitet åt verksamheten.