Scienta Omicron

Kontor samt lokal för utveckling och produktion. Inredning baserad på vår InSitu-analys.

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Scienta Omicron

Plats:
Uppsala

Tid:
2016 – 2017

Info:
projektgrupp:
Catarina von Matérn (HL), Jens Persson,
Katarina Grånäs (HL), Lars Westerberg (UA)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 89.

Fotograf: Johan Fowelin

Om projektet:

Uppdraget omfattade utredning och projektering av kontor med angränsande utvecklings- och produktionslokal. Inredningen baseras på vår Insitu-analys. Analysen visade på företagets forskningsintensiva verksamhet och stora behov av tysta ytor för enskilt arbete. Samtidigt fanns önskemål om en lösning med sammanhängande öppna arbetsytor. Vi löste detta genom att planera in det tysta arbetet i de öppna ytorna och mötesaktiviteter och liknande verksamheter i ”kapslar” utplacerade i landskapet.