Brandskyddslaget

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Brandskyddslaget

Plats:
Hornstull, Stockholm

Tid:
2016 – aug 2017

Info:
Projektgrupp:
Lars Westerberg (UA), Katarina Grånäs (HL)

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Lars Westerberg, 08-599 090 82.

Fotograf: Johan Fowelin

Om projektet:

Med hjälp av en Insitu-analys har ON Arkitekter analyserat Brandskyddslagets verksamhet och lokaler. Analysen har legat till grund för en programhandling och för den nya inredningen, som i större utsträckning än tidigare motsvarar företagets arbetssätt och behov.