Södra porten

Stadsbyggnadsutredning

+ beskrivning

Uppdragsgivare:
Botkyrka Södra Porten AB

Plats:
Eriksberg, Botkyrka

Tid:
2012 – pågående

Info:
Projektgrupp:
AnnaMaria Cyon, Erik von Matérn (UA),
Gianluca Pompili, Johan Johansson (HL),
Sara Blomstrand

För mer information kontakta uppdragsansvarig
arkitekt Erik von Matern, 08-599 090 88.

Om projektet: 

I samband med utbyggnaden av Hågelbyledens nya sträckning genom norra Botkyrka planeras en omvandling av stadsdelen Eriksberg. Målet är att skapa utrymme för ytterligare detaljhandel och fler arbetsplatser inom området, samtidigt som befintliga gator rustas upp och nya gator anläggs. ON Arkitekter arbetar med att ta fram stadsplaneskisser för stadsdelen, förslag till trafiklösningar, underlag för detaljplaner samt visualiseringar av den framtida miljön.