Nu är Probitas utökade kontor invigt, med inredning av ON Arkitekter. Läs mer här: https://onark.se/portfolio/probitas-kontor/